جور دیگر باید دید ... سالهاست که از جزیره ای متروک نامه ای را در بطری روانه آبهای عالم کرده ام اگر کسی عاشق باشد می تواند کلماتم را بخواند به هر زبانی در هر سرزمینی ... گاهی فکر می کنم کسی می آید و با همان شیشه برایم شراب می آورد ... tag:http://poya5.mihanblog.com 2018-06-20T22:06:20+01:00 mihanblog.com کانال وبلاگ 2018-02-24T11:31:52+01:00 2018-02-24T11:31:52+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2647 رضا نورعلی پور آدرس کانال تلگرامی مدیر وبلاگمجله ادبی رنگ رویاrangeroya1@ آدرس کانال تلگرامی مدیر وبلاگ

مجله ادبی رنگ رویا

rangeroya1@
]]>
... 2017-12-01T12:47:15+01:00 2017-12-01T12:47:15+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2646 رضا نورعلی پور تاری بزن با ساز دل ... آتش بزن بر راز دل ... وآنگه همین پیمانه را ... لبریز کن با ناز دل ... تاری بزن با ساز دل ...
آتش بزن بر راز دل ...
وآنگه همین پیمانه را ...
لبریز کن با ناز دل ...
" صبح یاران مهربان و صاحبدل  به شادی "

تاری بزن با ساز دل ...

آتش بزن بر راز دل ...

وآنگه همین پیمانه را ...

لبریز کن با ناز دل ...

]]>
... 2017-12-01T11:38:02+01:00 2017-12-01T11:38:02+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2644 رضا نورعلی پور زندگی همینه دیگه ، مثل قمارخونه می مونه.می بری ، می بازی . ولی آخرش همیشه قمارخونه س که برنده نهائیه و این معنی اش این نیست که به تو خوش نگذشته [!]وودی آلن گروه اینترنتی ایران سان

زندگی همینه دیگه ، مثل قمارخونه می مونه.می بری ، می بازی . ولی آخرش همیشه قمارخونه س که برنده نهائیه و این معنی اش این نیست که به تو خوش نگذشته [!]

وودی آلن

]]>
پس باید شاد زیست ... 2017-11-23T09:24:52+01:00 2017-11-23T09:24:52+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2643 رضا نورعلی پور زندگی و مرگ . رو به روی هم ایستادند دو قبیله که تنها به غارت هم فکر می کنند مرگ با فتوحات بسیار زندگی با استخوانی پوسیده   |علیرضا عباسی|پس این ترانه را گوش دهیددانلود  زندگی و مرگ .
رو به روی هم ایستادند
دو قبیله
که تنها به غارت هم
فکر می کنند
مرگ با فتوحات بسیار
زندگی با استخوانی پوسیده

 

|علیرضا عباسی|

پس این ترانه را گوش دهید


دانلود 

]]>
... 2017-06-30T13:34:52+01:00 2017-06-30T13:34:52+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2642 رضا نورعلی پور آهنگ وبلاگ به روز شددلهره ... آهنگ وبلاگ به روز شد
دلهره ...

]]>
... 2017-04-17T19:59:50+01:00 2017-04-17T19:59:50+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2641 رضا نورعلی پور نتیجه تصویری برای عکس نوشته فلسفی ]]> ... 2017-04-07T09:30:27+01:00 2017-04-07T09:30:27+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2640 رضا نورعلی پور ]]> ... 2017-01-13T09:37:10+01:00 2017-01-13T09:37:10+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2638 رضا نورعلی پور آهنگ وبلاگ به روز شدهر چی آرزوی خوبه مال تو ... آهنگ وبلاگ به روز شد
هر چی آرزوی خوبه مال تو ...

]]>
سجده ... 2017-01-13T09:27:25+01:00 2017-01-13T09:27:25+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2637 رضا نورعلی پور Image result for ‫عکس نوشته عارفانه جدید‬‎ ]]> خوب باش ... 2017-01-13T09:25:23+01:00 2017-01-13T09:25:23+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2636 رضا نورعلی پور Image result for ‫عکس نوشته عارفانه جدید‬‎ ]]> قاصدک 2017-01-13T09:15:58+01:00 2017-01-13T09:15:58+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2635 رضا نورعلی پور Image result for ‫چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن‬‎ ]]> غرق شدن ... 2016-12-08T22:16:59+01:00 2016-12-08T22:16:59+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2634 رضا نورعلی پور عکس ]]> ... 2016-07-31T10:13:30+01:00 2016-07-31T10:13:30+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2633 رضا نورعلی پور آهنگ وبلاگ به روز شدرو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره آهنگ وبلاگ به روز شد

رو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره

]]>
پایان... 2016-04-18T05:24:11+01:00 2016-04-18T05:24:11+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2631 رضا نورعلی پور روزی فرا خواهد رسید که زندگیم به پایان میرسددر چنین روزی چشمهایم را به انسانی بدهید که هرگز طلوع افتاب،چهره ی یک نوزاد و شکوه یک عشق را در چشمان یک زن ندیده است.قلبم را به کسی هدیه بدهید که از قلب جز خاطره های درد های پیاپی و ازاردهنده چیزی به یاد ندارد.خونم را به نوجوانی بدهید که اورا از تصادف ماشین بیرون کشیده اند و کمکش کنید تا زنده بماند تا نوه هایش را ببیندکلیه هایم را به کسی بدهید که زندگیش به ماشینی بستگی دارد که هر هفته خون او را تصفیه میکنداستخوان هایم، عضلاتم، تک تک سلول هایم و اعص

روزی فرا خواهد رسید که زندگیم به پایان میرسد
در چنین روزی چشمهایم را به انسانی بدهید که هرگز طلوع افتاب،چهره ی یک نوزاد و شکوه یک عشق را در چشمان یک زن ندیده است.
قلبم را به کسی هدیه بدهید که از قلب جز خاطره های درد های پیاپی و ازاردهنده چیزی به یاد ندارد.
خونم را به نوجوانی بدهید که اورا از تصادف ماشین بیرون کشیده اند و کمکش کنید تا زنده بماند تا نوه هایش را ببیند
کلیه هایم را به کسی بدهید که زندگیش به ماشینی بستگی دارد که هر هفته خون او را تصفیه میکند
استخوان هایم، عضلاتم، تک تک سلول هایم و اعصابم را بردارید و راهی پیدا کنید که ان ها را به پاهای یک کودک فلج پیوند بزنید
هر گوشه از مغز مرا بکاوید،سلول هایم را اگر لازم شد،بردارید و بذارید به رشد خود ادامه دهند تا به کمک ان ها پسرک لالی بتواند با صدای دو رگه فریاد بزند و دخترک ناشنوایی زمزمه باران را روی شیشه اتاقش بشنود.
انچه را که از من باقی میماند بسوزانید و خاکسترم را به دست باد بسپارید،تا گل ها بشکفند.
اگر قرار است چیزی از وجود مرا دفن کنید بگذارید خطاهایم،ضعف هایم و تعصباتم نسبت به هم نوعانم دفن شود

انیشتین

]]>
... 2016-04-06T05:18:30+01:00 2016-04-06T05:18:30+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2628 رضا نورعلی پور ]]> ... 2016-04-02T04:27:06+01:00 2016-04-02T04:27:06+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2625 رضا نورعلی پور برای رسیدن به موفقیت این از پله ها بالا بروید / موفق نشدید، نگران نشوید / این پله ها را پایین بیایید و دوباره به راه تان  ادامه دهید.

برای رسیدن به موفقیت این از پله ها بالا بروید / موفق نشدید، نگران نشوید / این پله ها را پایین بیایید

و دوباره به راه تان  ادامه دهید.

]]>
... 2016-04-02T04:24:27+01:00 2016-04-02T04:24:27+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2622 رضا نورعلی پور آدمیان هوس پرواز کرده بودند / غافل از آنکه آسمان طاقت سنگینی حضورشان را ندارد.

آدمیان هوس پرواز کرده بودند / غافل از آنکه آسمان طاقت سنگینی حضورشان را ندارد.

]]>
... 2016-04-02T04:23:45+01:00 2016-04-02T04:23:45+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2621 رضا نورعلی پور در این نیمکره تاریک چیزی گم کرده ام / پیدا اگر شد از خواب ِ شرم بیدارم کن.

در این نیمکره تاریک چیزی گم کرده ام / پیدا اگر شد از خواب ِ شرم بیدارم کن.

]]>
... 2016-04-02T04:23:21+01:00 2016-04-02T04:23:21+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2620 رضا نورعلی پور عکس هایتان حاضر است / جراحی هم لازم نیست / غصه هایی که خوردید همه دفع شده اند!

عکس هایتان حاضر است / جراحی هم لازم نیست / غصه هایی که خوردید همه دفع شده اند!

]]>
... 2016-03-14T12:27:11+01:00 2016-03-14T12:27:11+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2619 رضا نورعلی پور می دانم که سرت شلوغ است / هر چقدر بخواهی منتظرت می مانم اینجا / روی همین پله ها!اما زودتر بیا پایین خدا جان / این پایین همه با تو کار دارند!

می دانم که سرت شلوغ است / هر چقدر بخواهی منتظرت می مانم اینجا / روی همین پله ها!
اما زودتر بیا پایین خدا جان / این پایین همه با تو کار دارند!

]]>
... 2016-03-14T12:19:46+01:00 2016-03-14T12:19:46+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2618 رضا نورعلی پور شفاف، زلال، بی رنگ / این همه شعر در وصف شیشه گفتند دروغ بود، آدمی به آن سوی شیشه ها نظر داشت!

شفاف، زلال، بی رنگ / این همه شعر در وصف شیشه گفتند دروغ بود،

آدمی به آن سوی شیشه ها نظر داشت!

]]>
... 2016-03-14T10:26:21+01:00 2016-03-14T10:26:21+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2617 رضا نورعلی پور بال اگر باز نکند / نغمه ای ساز نکند / دلش می گیرد می میرد.

بال اگر باز نکند / نغمه ای ساز نکند / دلش می گیرد می میرد.

]]>
... 2016-03-14T10:25:14+01:00 2016-03-14T10:25:14+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2616 رضا نورعلی پور مردها تمایل شدیدی به دیوار دارند / یا می روند پشت آن گریه می کنند / یا توطئه می چینند /یا درد مثانه خویش فرو می نشانند / و خوب بعضی وقت ها هم آن پشت بی صدا می میرند.

مردها تمایل شدیدی به دیوار دارند / یا می روند پشت آن گریه می کنند / یا توطئه می چینند /
یا درد مثانه خویش فرو می نشانند / و خوب بعضی وقت ها هم آن پشت بی صدا می میرند.
]]>
... 2016-03-14T10:24:38+01:00 2016-03-14T10:24:38+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2615 رضا نورعلی پور حوصله ام سر می رود / بی طاقت می شوم / و نقاشی ام نا تمام می ماند / بی سرخی لب هایت! -------------------------------------------

حوصله ام سر می رود / بی طاقت می شوم / و نقاشی ام نا تمام می ماند / بی سرخی لب هایت!

-------------------------------------------

]]>
... 2016-03-14T10:19:58+01:00 2016-03-14T10:19:58+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2614 رضا نورعلی پور طوفانی می شود دلم / وقتی نسیم در موهایت می افتد باد را بگو خبری از تو بیاورد / تا نفسی تازه کنم.

طوفانی می شود دلم / وقتی نسیم در موهایت می افتد

باد را بگو خبری از تو بیاورد / تا نفسی تازه کنم.

]]>
... 2016-01-20T11:52:33+01:00 2016-01-20T11:52:33+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2613 رضا نورعلی پور ]]> ... 2016-01-16T10:20:01+01:00 2016-01-16T10:20:01+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2612 رضا نورعلی پور ]]> ... 2016-01-06T12:32:00+01:00 2016-01-06T12:32:00+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2611 رضا نورعلی پور ]]> ... 2016-01-06T12:29:10+01:00 2016-01-06T12:29:10+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2610 رضا نورعلی پور ]]> ... 2016-01-06T11:22:25+01:00 2016-01-06T11:22:25+01:00 tag:http://poya5.mihanblog.com/post/2608 رضا نورعلی پور ]]>